Hoe de overheid research aanmoedigt

De WBSO bijdrage in praktijk gebracht
Bedrijven die veel aan research doen om een helemaal nieuw product op de markt te brengen en/of om een betaalbare manier te ontwerpen om complexe apparatuur te produceren maken hoge kosten. Die kosten, zogeheten S&O kosten, komen in aanmerking voor een subsidie van de overheid. We hebben het over de WBSO bijdrage. Dit houdt in dat je een bepaald percentage van de loonkosten terug krijgt van de overheid. Hoeveel je terugkrijgt wordt berekend aan de hand van de kosten die jij hebt gemaakt. Was je een bedrag tot 350.000 euro kwijt aan S&O kosten, dan krijg je een percentage van 32 procent terug van de overheid. Was je meer kwijt dan 350.000 euro, dan krijg je over het bedrag wat deze 350.000 overschrijdt nog 16 procent terug. Op deze manier ondersteunt de overheid research en technologische innovatie.

Hoe de overheid research aanmoedigt

Ons land staat van oudsher bekend vanwege de kenniseconomie. In geen enkel ander land wordt er zoveel aandacht besteed aan wetenschappelijk en technisch onderwijs als in Nederland. Het is dan ook niet voor niets dat vele technische bedrijven wetenschappelijke producten afleveren die van een hoogstaande kwaliteit zijn. Toch is dit een aantal jaren in het slop geraakt. Dat komt doordat de overheid de subsidiekraan op research had afgesloten. De gevolgen waren overduidelijk; bedrijven die zaken wilden laten ontwikkelen trokken naar het buitenland. Om de kenniseconomie weer aan te wakkeren heeft de overheid een aantal subsidies in het leven geroepen. Een van die gloednieuwe subsidies is de WBSO regeling.

Onzekerheid en onbekendheid
Door de geringe hoeveelheid aandacht die er wordt besteed aan subsidiemaatregels is er een beperkte aanvraag vanuit het bedrijfsleven. Zonde, want er is zoveel meer mogelijk voor bedrijven die hoge research kosten hebben voordat een product kan worden gemaakt. Door de onbekendheid van deze subsidie regel laten bedrijven technologisch hoogstaand research achterwege. Men vervalt tot de standaard procedures waardoor innovatie achterwege blijft. De onzekerheid in het bedrijfsleven over het terugverdienen van de researchkosten heeft nogal wat nadelige gevolgen; het is een rechtstreekse schadepost voor de kenniseconomie.

WBSO