Schulden veroorzaakt door een bedrijf? Jij kunt in de schuldsanering

Niet alleen particulieren kunnen de schuldsanering in maar ook bedrijven. Bij het starten van een bedrijf zal altijd de winstgevendheid belangrijk zijn. Toch kan er door verschillende omstandigheden ook binnen een bedrijf een aantal schulden ontstaan. Deze schulden kunnen niet altijd zelf verholpen worden en daarom is het als ondernemer ook in het geval van een bedrijf belangrijk om op tijd hulp te aanvaarden. Het is bij een onderneming belangrijk dat niet alleen de ondernemer goed uit de situatie komt maar ook alle andere partijen. In de schuldsanering zitten kan als het bedrijf een doorstart heeft gemaakt of als het bedrijf beëindigd is. Als er genoeg financiële middelen zijn binnen een bedrijf dan is een mogelijkheid om het minnelijke traject te volgen. Dit is een vrijwillig traject waar minder plichten en beperkingen aan zijn verbonden. Maar als er niet genoeg middelen zijn om dat te verwezenlijken is het wettelijke traject aan te raden.

De levensvatbaarheid van een bedrijf

Bij het bepalen of een bedrijf een doorstart maakt of beëindigd wordt is de levensvatbaarheid van een bedrijf erg belangrijk. Als een bedrijf niet beschikt over genoeg financiële middelen om een doorstart te kunnen maken is het niet mogelijk. Bij het kijken naar de levensvatbaarheid van een bedrijf wordt er naar meerdere punten gekeken: is het bedrijf na de doorstart winstgevend, is een doorstart financieel mogelijk en is er genoeg onderbouwing om een doorstart te realiseren? Mocht een bedrijf levensvatbaar genoeg zijn om een doorstart te realiseren dan zal Oxyz jou daarbij ondersteunen. Het doel om een doorstart te maken is voor Oxyz ook belangrijk net als voor jou. Het is belangrijk dat er een stabiele omzet en stabiel inkomen uit het bedrijf wordt gehaald, is dit niet het geval? Dan is jouw bedrijf waarschijnlijk niet levensvatbaar en is het zaak om het bedrijf (met hulp van Oxyz) te beëindigen.

Het verloop van het schuldsaneringstraject

Nadat het minnelijke traject is afgelegd en er niet tot een akkoord is gekomen komt er een rechter aan te pas. Het WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject gaat dan van start. Hierbij zijn de regels en plichten een stuk strenger dan bij het minnelijke traject.

Als je de schuldsanering in gaat, moet je eerst een verzoekschrift indienen bij de rechtbank, Oxyz helpt jou daar graag bij. Dit verzoekschrift wordt door de rechtbank ontvangen en enkele weken later wordt er een zitting georganiseerd. Het is relevant daarbij aanwezig te zijn, de rechter zal enkele vragen stellen over de situatie en de oorzaak daarvan. Vervolgens wordt er een bewindvoerder aangesteld, een tussenpersoon die jouw situatie analyseert en de boedelrekening beheert. Ook zal de bewindvoerder controleren of alle verplichtingen worden nagekomen. De schuldsanering kan op verschillende momenten worden gestopt wanneer jij de plichten niet nakomt. Ook als er niet transparant gecommuniceerd wordt met de bewindvoerder hangen daar consequenties aan vast. Mochten er nieuwe schulden gemaakt wordt het traject ook beëindigd.

De verplichtingen tijdens een schuldsanering voor ondernemers

Allereerst ben je verplicht om alle veranderingen die maar enige invloed hebben op de situatie door te geven. Een verhuizing, een verandering van de gezinssituatie of het krijgen van een nieuwe baan. Deze veranderingen zijn erg relevant voor het traject en moeten daarom ook verplicht worden doorgegeven. Verder heb je de plicht om te zorgen voor inkomsten. Tijdens de schuldsanering is het niet toegestaan om verder te gaan als ondernemer. Zit je in de schuldsanering door jouw bedrijf?  Dan ben je verplicht om te zoeken naar een anderen baan. Je hebt dan ook de plicht om minimaal vier keer per maand te solliciteren. Ook  veranderingen op het gebied van salaris zijn verplicht om door te geven. Mocht er sprake zijn van loonsverhoging, vakantiegeld of een bonus, moet dit allemaal direct worden doorgegeven aan de bewindvoerder. Deze extra’s zullen op de boedelrekening worden gezet en bieden de schuldeisers aan het einde van het traject meer geld.

Wat moet er afgelost worden?

Aan het begin van het schuldsaneringstraject wordt er vastgesteld welk bedrag jij maandelijks zal moeten aflossen om aan het einde van het traject schulden vrij te zijn. Bij het vast stellen van dit bedrag wordt er naar verschillende factoren gekeken. De afloscapaciteit is het bedrag dat jij maandelijks kunt aflossen aan de schuldeisers. De afloscapaciteit wordt berekend aan de hand van de volgende som: jouw netto inkomen – jouw VTLB = afloscapaciteit. Het vrij te laten bedrag (VTLB) is het minimale bedrag dat nodig is om te leven. Gedurende het traject wordt dit jaarlijks her berekent  en kan het zijn dat dit bedrijf moet worden aangepast. Dit kan komen door verhoging van het salaris, het krijgen van een baan of het uit huis gaan van een kind.

Transparantie tegenover de bewindvoerder

Tijdens het schuldsaneringstraject voor ondernemers is het relevant om transparant te zijn richting de bewindvoerder. Het is namelijk ook één van de plichten die jij hebt als je in de schuldsanering zit. Je dient alle veranderingen die mogelijk invloed hebben op de situatie aan te geven. Mocht er in jouw situatie en dus jouw leven is veranderen dat heb jij de plicht om dit tijdig door te geven aan de bewindvoerder. De bewindvoerder zal vervolgens met de rechter overleggen of er wijzigen van het voorstel nodig is naar aanleiding van de verandering. Naast de bewindvoerder is het handig ook jouw adviseur tijdig op de hoogte te stellen van veranderingen. Jouw persoonlijke adviseur van Oxyz is er altijd om jou te voorzien van informatie en advies. De adviseurs zal jou de gemengde hulp en ondersteuning bieden gedurende dit gehele traject. Zo hoef jij dit gehele proces niet alleen te doorlopen en is er altijd iemand die jou kan voorzien van advies en ondersteuning.